.

Tarhan: "Mezitli Sanayi Sitesi kent dışına çıkarılmalı"

Genel 05.01.2020 - 10:25, Güncelleme: 14.10.2020 - 14:13 2666+ kez okundu.
 

Tarhan: "Mezitli Sanayi Sitesi kent dışına çıkarılmalı"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, fiziki yetersizlikler nedeniyle çeşitli sorunlar oluşturan Mezitli Sanayi Sitesi’nin kent merkezi dışına taşınması gerektiğini söyledi. Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Tarhan, Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelerek geçtiğimiz ay Ankara’da yaptığı temaslara ilişkin bilgiler aktardı. Özellikle kent merkezinde kalmış olan ve fiziki yetersizlikler nedeniyle çeşitli sorunlar oluşturan Mezitli Sanayi Sitesinin taşınması konusunda Vali Su’ya bilgiler veren Tarhan, “Günümüzde gelişmişlik sadece fiziki büyüklük üzerinden yani nicelikten değil, artık daha çok nitelik ve kalite üzerinden ölçülüp değerlendirilmektedir. Kentlerimizde yaşam ve mekan kalitesi, ekolojik sürdürülebilirlik, kamu yararı, toplumsal yarar, katılım süreçleri gibi kavramlara dayalı yeni ve yüzü geleceğe dönük hem ekonomik hem kentsel gelişim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik kalkınma modelinin başat sektörü olan inşaat sektörünün yanı sıra, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, yaşamsal seviyede önemli olan endüstri, tarım ve hayvancılık gibi üretici sektörlerin de güç kazanması gelecek için kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi. Sadece Mezitli’ye değil Mersin’e yeni bir kent merkezi oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Tarhan, planlanan gelişmenin zamanında ve en az maliyetle tamamlanabilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekti. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilerek gereken desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Tarhan, “Mezitli sınırları dahilinde yer alan eski küçük sanayi sitesi ve eski hal tesisleri alanı zamanla planlı kentsel gelişme alanı içerisinde kalmış, bölgedeki yeni kent merkezi gelişimi için mekan ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler hale gelmiştir. Eski meyve ve sebze hal tesisleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri gereğince bu bölgeden tasfiye edilmiş, mülkiyet sorunları imar mevzuatı çerçevesinde çözümlenmiş, günümüzde mevcut imar planı kararlarına göre kent meydanı kapsamında kalan bu eski hal yapılarının yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bölgedeki eski küçük sanayi sitesine ilişkin yapı stoku mevcudiyetini korumakta, işletme faaliyetleri halen devam etmektedir. Bölgede gelişmekte olan kamu kurumlarına ait kullanımlar, merkezi iş alanları, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesis alanları ve nitelikli konut alanları içerisinde sıkışmış konumdaki mevcut küçük sanayi sitesi, mekânsal ve fonksiyonel uyumsuzluk oluşturmakta, yaşam ve çevre kalitesini olumsuz etkilemektedir. Sanayi sitesinin bu haliyle ve mevcut konumunda gelişme olasılığı da bulunmamaktadır. Ayrıca büyük oranda otomobil tamir, yedek parça ve bakım kapsamında sürdürülen mevcut işletme faaliyetlerinin neden olduğu çevresel ve mekânsal olumsuzluklar, bölge sakinleri tarafından da yoğun şikayete konu edilmektedir. Uygun bir kentsel gelişim modeli öngörüsü ile mevcut küçük sanayi sitesi ve ilçe içerisinde dağınık yer seçmiş olan diğer uyumlu işletmelerin, merkez dışına çıkartılması, bunun için kent bütünü içerisinde, yer seçimi alternatiflerinin geliştirilmesi, sektörel planlama çalışmasının yapılması, uygulama modelinin ve kurumsal sorumlulukların belirlenmesi, yetkili ve sorumlu idareler işbirliği ile bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Merkez dışına çıkartılması amaçlanan mevcut küçük sanayi sitesi yaklaşık 35 dönüm büyüklüğünde alan kaplamaktadır. Yeni taleplerin de karşılanması düşünüldüğünde Mezitli ölçeğinde nitelikli hizmet üretecek küçük sanayi sitesi için ilk etapta yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki alanın yeterli olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verdi. Sanayi sitesi ve benzeri hizmetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz eylül ayında 1/100.000’lik planda Davultepe bölgesinde 640 dönümlük bir alanın işaretlendiğini hatırlatan Tarhan, “Bu amaçla işaretlenen alanın büyüklük olarak, küçük sanayi sitesi için ilçemiz ölçeğinde ihtiyaç duyulan alanın çok üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, çevre düzeni planında işaretlenen bu alandaki hazine arazileri dahil mevcut durumda narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olması, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettiriliyor olması durumu göz önünde bulundurulduğunda, plan değişikliği ile öngörülen kentsel servis alanının büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleri ile yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir” diye konuştu. "Hazine ve orman arazilerini özel kişilerin kullanımı önlenmelidir" İşaretlenen arazi içerisinde bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetinde 100 dönümlük arazinin ve orman statüsünde bulunan 23 dönümlük alanın, bazı kişiler tarafından kişisel rant amacıyla kullanıldığına vurgu yapan Tarhan, şu ifadelere yer verdi; "Mevcut arazi kullanımı incelendiğinde, kamuya ait bu alanların da bazı kişiler tarafından kullanıldığı, orman statüsünde bulunan alanın dahi kullanıcısı eliyle orman niteliği dışına çıkartılarak narenciye bahçesine dönüştürüldüğü tespit edilmektedir. Tespit edilen bu durum ve olanaklar, alanın tamamında sürdürülmekte olan tarımsal üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemeden, uygun bir arazi toplulaştırma ve uygulama modeli çerçevesinde, uygun büyüklük ve konumda, amaçlanan yeni sanayi sitesinin yapılabilmesi için gerekli potansiyelin var olduğunu göstermektedir. Ancak, böylesi bir kentsel gelişme projesinin (küçük sanayi sitesi), ilçemiz sınırları dahilinde, uygun yerde ve büyüklükte hayata geçirilebilmesi için öncelikle yapılması gereken mekânsal planlarda yetki ve sorumluluğu bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesinin işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca TOKİ’nin uygulama sürecine dahil edilmesi, planlama ve yer seçim süreçlerinde ilgili sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkar birlikleri, sanayi sitesi kooperatifi ve yönetimi ile meslek odalarının katılım ve katkılarının sağlanması da gerek yeni sanayi sitesinin oluşturulmasında gerekse mevcut Mezitli Sanayi alanını yeni kent merkezi fonksiyonları ile değerlendirilmesinde açılımlar oluşturacaktır"
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, fiziki yetersizlikler nedeniyle çeşitli sorunlar oluşturan Mezitli Sanayi Sitesi’nin kent merkezi dışına taşınması gerektiğini söyledi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Tarhan, Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelerek geçtiğimiz ay Ankara’da yaptığı temaslara ilişkin bilgiler aktardı. Özellikle kent merkezinde kalmış olan ve fiziki yetersizlikler nedeniyle çeşitli sorunlar oluşturan Mezitli Sanayi Sitesinin taşınması konusunda Vali Su’ya bilgiler veren Tarhan, “Günümüzde gelişmişlik sadece fiziki büyüklük üzerinden yani nicelikten değil, artık daha çok nitelik ve kalite üzerinden ölçülüp değerlendirilmektedir. Kentlerimizde yaşam ve mekan kalitesi, ekolojik sürdürülebilirlik, kamu yararı, toplumsal yarar, katılım süreçleri gibi kavramlara dayalı yeni ve yüzü geleceğe dönük hem ekonomik hem kentsel gelişim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik kalkınma modelinin başat sektörü olan inşaat sektörünün yanı sıra, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, yaşamsal seviyede önemli olan endüstri, tarım ve hayvancılık gibi üretici sektörlerin de güç kazanması gelecek için kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.
Sadece Mezitli’ye değil Mersin’e yeni bir kent merkezi oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Tarhan, planlanan gelişmenin zamanında ve en az maliyetle tamamlanabilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekti. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilerek gereken desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Tarhan, “Mezitli sınırları dahilinde yer alan eski küçük sanayi sitesi ve eski hal tesisleri alanı zamanla planlı kentsel gelişme alanı içerisinde kalmış, bölgedeki yeni kent merkezi gelişimi için mekan ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler hale gelmiştir. Eski meyve ve sebze hal tesisleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri gereğince bu bölgeden tasfiye edilmiş, mülkiyet sorunları imar mevzuatı çerçevesinde çözümlenmiş, günümüzde mevcut imar planı kararlarına göre kent meydanı kapsamında kalan bu eski hal yapılarının yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bölgedeki eski küçük sanayi sitesine ilişkin yapı stoku mevcudiyetini korumakta, işletme faaliyetleri halen devam etmektedir. Bölgede gelişmekte olan kamu kurumlarına ait kullanımlar, merkezi iş alanları, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesis alanları ve nitelikli konut alanları içerisinde sıkışmış konumdaki mevcut küçük sanayi sitesi, mekânsal ve fonksiyonel uyumsuzluk oluşturmakta, yaşam ve çevre kalitesini olumsuz etkilemektedir. Sanayi sitesinin bu haliyle ve mevcut konumunda gelişme olasılığı da bulunmamaktadır. Ayrıca büyük oranda otomobil tamir, yedek parça ve bakım kapsamında sürdürülen mevcut işletme faaliyetlerinin neden olduğu çevresel ve mekânsal olumsuzluklar, bölge sakinleri tarafından da yoğun şikayete konu edilmektedir. Uygun bir kentsel gelişim modeli öngörüsü ile mevcut küçük sanayi sitesi ve ilçe içerisinde dağınık yer seçmiş olan diğer uyumlu işletmelerin, merkez dışına çıkartılması, bunun için kent bütünü içerisinde, yer seçimi alternatiflerinin geliştirilmesi, sektörel planlama çalışmasının yapılması, uygulama modelinin ve kurumsal sorumlulukların belirlenmesi, yetkili ve sorumlu idareler işbirliği ile bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Merkez dışına çıkartılması amaçlanan mevcut küçük sanayi sitesi yaklaşık 35 dönüm büyüklüğünde alan kaplamaktadır. Yeni taleplerin de karşılanması düşünüldüğünde Mezitli ölçeğinde nitelikli hizmet üretecek küçük sanayi sitesi için ilk etapta yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki alanın yeterli olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Sanayi sitesi ve benzeri hizmetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz eylül ayında 1/100.000’lik planda Davultepe bölgesinde 640 dönümlük bir alanın işaretlendiğini hatırlatan Tarhan, “Bu amaçla işaretlenen alanın büyüklük olarak, küçük sanayi sitesi için ilçemiz ölçeğinde ihtiyaç duyulan alanın çok üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, çevre düzeni planında işaretlenen bu alandaki hazine arazileri dahil mevcut durumda narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olması, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettiriliyor olması durumu göz önünde bulundurulduğunda, plan değişikliği ile öngörülen kentsel servis alanının büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleri ile yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir” diye konuştu.
"Hazine ve orman arazilerini özel kişilerin kullanımı önlenmelidir"
İşaretlenen arazi içerisinde bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetinde 100 dönümlük arazinin ve orman statüsünde bulunan 23 dönümlük alanın, bazı kişiler tarafından kişisel rant amacıyla kullanıldığına vurgu yapan Tarhan, şu ifadelere yer verdi; "Mevcut arazi kullanımı incelendiğinde, kamuya ait bu alanların da bazı kişiler tarafından kullanıldığı, orman statüsünde bulunan alanın dahi kullanıcısı eliyle orman niteliği dışına çıkartılarak narenciye bahçesine dönüştürüldüğü tespit edilmektedir. Tespit edilen bu durum ve olanaklar, alanın tamamında sürdürülmekte olan tarımsal üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemeden, uygun bir arazi toplulaştırma ve uygulama modeli çerçevesinde, uygun büyüklük ve konumda, amaçlanan yeni sanayi sitesinin yapılabilmesi için gerekli potansiyelin var olduğunu göstermektedir. Ancak, böylesi bir kentsel gelişme projesinin (küçük sanayi sitesi), ilçemiz sınırları dahilinde, uygun yerde ve büyüklükte hayata geçirilebilmesi için öncelikle yapılması gereken mekânsal planlarda yetki ve sorumluluğu bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesinin işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca TOKİ’nin uygulama sürecine dahil edilmesi, planlama ve yer seçim süreçlerinde ilgili sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkar birlikleri, sanayi sitesi kooperatifi ve yönetimi ile meslek odalarının katılım ve katkılarının sağlanması da gerek yeni sanayi sitesinin oluşturulmasında gerekse mevcut Mezitli Sanayi alanını yeni kent merkezi fonksiyonları ile değerlendirilmesinde açılımlar oluşturacaktır"
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve tarsusgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.